Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson om valet i Uganda den 18 februari

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 16:44 CET

Den ugandiska valmyndigheten har offentliggjort valresultatet som med största sannolikhet innebär att president Yoweri Museveni återväljs - för femte gången - för en ny femårsperiod. Valprocessen fortsätter tills eventuella överklaganden hanterats. År 2006 var första gången med flerpartisystem i Uganda.
-Min uppfattning är att valet inte uppnått de krav och kvaliteter vi förväntat oss, säger biståndsminister Gunilla Carlsson
.

EU:s valobservatörer konstaterar i sin preliminära rapport att organisatoriska brister bl.a. problem med röstlängden har inneburit att oacceptabelt många ugandier har berövats sina demokratiska rättigheter att fritt få välja sina politiska företrädare. EU:s valobservatörer konstaterar också att förutsättningarna för oppositionen inte kan anses ha varit rättvisa. Sverige bidrog med fem valobservatörer.

Den ekonomiska tillväxten i Uganda är hög och fattigdomstalen sjunker, men landet brottas alltjämt med stora problem. Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda inriktas på att i ökande grad förstärka pluralism och demokrati i en fungerande rättsstat.  Landramen, förutom humanitärt stöd, uppgår för närvarande till 260 miljoner kronor.
-Det är bekymmersamt att valet inte inneburit en fördjupad politisk mångfald och att presidenten och hans parti har utnyttjat medier och maktställning för att säkra valresultatet, säger Gunilla Carlsson.

Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97