Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson tar emot en fackla för sitt engagemang för FN:s Milleniemål

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 16:23 CEST

Biståndsminister Gunilla Carlsson tar emot en fackla för sitt engagemang för jämställdhet och stärkande av kvinnors roll, som är ett av FN:s milleniemål. Detta sker inför FN:s möte om uppföljning av Milleniemålen nästa vecka i New York.

- Jag är givetvis glad och tacksam för att få ta emot denna fackla. Sverige bidrar starkt till att uppnå samtliga milleniemål men mer finns att göra. Under besöket i New York vill jag särskilt uppmärksamma de mål som rör jämlikhet och stärkande av kvinnors roll men också klimat och miljöfrågor, säger Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson tar emot facklan för sitt engagemang inom ramen för det nätverk hon ingår i för att driva på milleniemål nummer tre (promote gender equality and empower women). Arrangemanget med facklan är ett danskt initiativ varför Gunilla Carlsson tar emot facklan på Danmarks ambassad på Jacobs Torg 1, i Stockholm tisdag den 23 september kl 13.45. Media är välkomna.

Dagen efter åker Gunilla Carlsson sedan till FN:s möte i New York om uppfyllnad av milleniemålen. Gunilla Carlsson träffar då bland annat Charlotte Petri-Gornitzka, internationella Rädda Barnens generalsekreterare, för att just uppmärksamma barn och kvinnors utsatta situation.

Vidare medverkar Gunilla Carlsson också i rundabordssamtal om hållbar miljö, som är milleniemål nummer sju. Hon tar där upp det arbete som nu pågår i den internationella kommission för klimat och utveckling, som Gunilla Carlsson är ordförande för. Hon kommer även att informera om den speciella satsning regeringen gör i budgetpropositionen på fyra miljarder kronor för klimatsäkrat bistånd.Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om millenniedeklarationen och millenniemålen (http://www.regeringen.se/sb/d/2355)