Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson till informellt biståndsministermöte i Bryssel den 22 februari

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:23 CET

Under det informella biståndsministermöte som hålls i Bryssel den 22 februari kommer framtiden för EU:s utvecklingspolicy, kopplingen mellan säkerhet och utveckling - med utgångspunkt i Södra Sudan och Sahelregionen samt den senaste tidens skeenden i Nordafrika diskuteras. Dessa ämnesområden är mycket angelägna och välkomna.

Med anledning av den senaste tidens utveckling i EU:s södra grannskap ser biståndsminister Gunilla Carlsson ett behov av att reflektera kring hur den Europeiska Unionens engagemang för demokrati och frihet bäst kan kanaliseras. Gunilla Carlsson har därför tagit initiativ till en utökad diskussion om hur EU:s demokratistöd i de externa relationerna bäst kan anpassas till en föränderlig global kontext och reflektera de möjligheter som ny informations- och kommunikationsteknik kan erbjuda.


Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97