Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson uppmanar till ökad reformtakt i Zimbabwe

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:31 CET

EU har beslutat att förlänga och revidera de restriktiva åtgärderna för Zimbabwe. Det återstår mycket att göra t.ex. när det gäller respekt för rättsstaten, mänskliga rättigheter och maktdelning på lika villkor, även om det har skett vissa förbättringar i landet sedan samlingsregeringen tillträdde för drygt ett år sedan.

- Jag är besviken över att det inte skett några reella förbättringar på demokratiområdet och uppmanar till en ökad reformtakt för att möjliggöra att förbindelserna mellan EU och Zimbabwe kan gå mot en normalisering, säger Biståndsminister Gunilla Carlsson.

EU:s beslut innebär en förlängning men samtidigt smärre justeringar av restriktionerna mot Zimbabwe. Listan med personer och företag som berörs av viseringsförbud och frysande av tillgångar har reviderats. Bland annat tas åtta halvstatliga företag bort från listan för att de inte styrs av personer som berörs av restriktiva åtgärder. Vinsten från företagen används inte heller för att främja personer som är involverade i  brott mot de mänskliga rättigheterna eller som underminerar rättsstaten.

- Det har snart gått ett och ett halvt år sedan man beslutade om en samlingsregering och ett år sedan den tillträdde. Nu måste de individer inom ZANU-PF som motarbetar maktdelningsavtalet GPA och demokratiska reformer stoppas, de får inte tillåtas hålla tillbaka utvecklingen i landet, säger Gunilla Carlsson.

Restriktionerna innebär viseringsförbud för ca 200 personer och frysande av tillgångar för dem och ett 30 tal företag. Restriktionerna innebär också förbud för export av vapen och utrustning som kan användas för internt förtryck. EU och Sverige har under den period restriktionerna varit på plats givit humanitärt bistånd till stöd för Zimbabwes folk, vilket ej gått via regeringen utan till enskilda organisationer och via FN.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97