Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson utnämner ambassadör till FN:s Högnivåpanel om Global Hållbarhet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 12:45 CEST

Vid regeringens sammanträde på torsdagen utsågs Torgny Holmgren till ambassadör med uppgift att biträda biståndsminister Gunilla Carlsson i hennes arbete i FN:s nya Högnivåpanel för Global Hållbarhet. FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon utsåg den 9 augusti Gunilla Carlsson till medlem i panelen.

Torgny Holmgren är i dag departementsråd och chef för Enheten för Utvecklingspolitik vid Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit chef för Expertgruppen för Utvecklingsfrågor (EGDI) i UD och tjänstgjort bla vid Globkom, Världsbanken, Finansdepartementet och ambassaden i Nairobi.

- Vi stärker nu våra ansträngningar för ett aktivt medlemskap i Hållbarhetspanelen, säger Gunilla Carlsson i en kommentar till dagens utnämning. Uppgiften att länka samman globala utmaningar om klimat, fattigdom, tillväxt, livsmedelsförsörjning och finansiering, får med utnämningen en fast bas i UD och i regeringskansliet. Denna inriktning ligger helt i linje med Sveriges politik för global utveckling (PGU), nu på ett globalt plan. Min avsikt är att även engagera svenska forskare och företrädare för näringsliv och det civila samhället i mitt arbete i panelen, fortsätter Gunilla Carlsson.

Högnivåpanelen för Global Hållbarhet (Secretary-General's High-level Panel on Global Sustainability) uppgift är att utforma en ny vision för hållbar tillväxt och utveckling och hitta mekanismer för att genomföra visionen med fokus på klimatfrågan.

Högnivåpanelen har kommit till som ett resultat av slutsatserna från FN:s toppmöte om Klimat i september 2009 och den av Gunilla Carlsson ledda internationella Kommissionen för klimat och utveckling (Commission on Climate Change and Development) och dess slutrapport Closing the Gaps från 2009.

Högnivåpanelen har ett delat ledarskap av Finlands president Tarja Halonen och Sydafrikas president Jacob Zuma. Bland övriga medlemmar utöver Gunilla Carlsson märks USA:s FN-ambassadör Susan E Rice, Australiens före premiärminister Kevin Rudd, Barbados statsminister David Thompson, EU-kommissionär Connie Hedegaard och Norges förre statsminister Gro Harlem Brundtland.

Panelen ska lägga fram sin slutrapport till FN:s Generalsekreterare i slutet av 2011.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97