Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson välkomnar utnämningen av Michelle Bachelet till chef för FN:s jämställdhetsarbete

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:43 CEST

I går utnämnde generalsekreterare Ban Ki-moon Chiles förre detta president Michelle Bachelet till chef för den nya organisationen för FN:s jämställdhetsarbete (UN Women).

- Generalsekretaren har fattat ett klokt beslut när han beslutat utse Michelle Bachelet som chef för UN Women. Bachelet har visat ledarskap och förmåga att driva jämställdhetsarbetet framåt i praktiken, både i sitt eget land och i FN. Hon har den vision, erfarenhet och kraft som behövs för att den nya organisationen ska bli den positiva förändring av FN:s jämställdhetsarbete som jag, och många med mig, hoppas på, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

- Utnämningen är särskilt välkommen just nu när världens ledare samlas i New York för att diskutera FN:s millennieutvecklingsmål.  På jämställdhetsområdet har framstegen varit begränsade. Jag är övertygad om att UN Women under Michelle Bachelets ledning kan bli den samlade kraft som behövs för att påskynda arbetet mot detta mål.

I november 2006 lade Högnivåpanelen för systemkoherens fram sin rapport, Delivering as One, med en rad förslag till hur FN:s arbete skulle kunna effektiviseras. Rapporten konstaterade att arbetet för jämställdhet varit fragmenterat, med brister i samstämmighet och för lite resurser. Panelen föreslog en sammanslagning av de fyra delar av FN-systemet som ansvarar för jämställdhetsfrågor. Syftet skulle vara att mobilisera förändringskraft globalt, uppnå synergieffekter och i slutändan nå bättre resultat på landnivå.

FN:s generalförsamling beslutade den 2:a juli om en ny jämställdhetsorganisation. Organisationens roll och mandat överensstämmer väl med de ursprungstankar som fanns i högnivåpanelens rapport. I resolutionen anges att en chef på hög nivå (undergeneralsekreterare) ska leda organisationens arbete.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om utnämningen på FN:s webbplats (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35912&Cr=women&Cr1=)