Eskilstuna kommun

​Gunilla Klingberg och Fredrik Norén tilldelas de konstnärliga uppdragen i Eskilstunas nya arena

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 09:39 CET

Nu inleds arbetet med de konstnärliga gestaltningarna i Eskilstunas nya arena som ska stå klar 2017.

Byggnationen av den nya arenan startade våren 2015, med Eskilstuna kommunfastigheter AB som byggherre och ägare.

För att förstärka upplevelsen av arenan har medel ur budgeten avsatts för konstnärlig gestaltning, helt enligt kommunens policy att avsätta 0,5 % av budgeten till konst vid nybyggande av kommunala offentliga lokaler. Kostnadsramen för de konstnärliga gestaltningarna i nya arenan är 1,5 miljoner SEK exkl. moms.

- Konstens roll i det offentliga rummet är stor och viktig, dels ur ett estetiskt perspektiv men också för folkhälsan. Konsten påverkar människors vardag och den syn vi har på den plats där vi lever och verkar. Jag är glad att vi i Eskilstuna avsätter pengar för konst i samband med nybyggnationer, säger Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att fortsätta arbeta för och med delaktighet i syfte att sprida konst såväl i staden som på landsbygden.

Under 2015 kunde yrkesverksamma konstnärer göra en intresseanmälan för gestaltningsuppdraget:

Uppdrag 1 – Tegelfasader mot Verkstadsgatan/Nordwallsgatan
Ur uppdragsbeskrivningen: Exteriört placerad blir gestaltningen ett blickfång i stadsrummet, tillgänglig för arenans besökare, förbipasserande samt boende i planerade framtida bostäder mittemot.

Uppdrag 2 – Del av golv i huvudentrén
Ur uppdragsbeskrivningen: Oavsett målpunkt i byggnaden, passerar huvuddelen besökare huvudentrén. På väggar och i ”ögonhöjd” visas information och övriga anvisningar. Golvet blir en yta för upplevelsen av något nytt/oväntat. Möjlighet finns att ta sig an tillgänglighetsanpassningen, det vill säga de ledstråk som integreras i det befintliga golvet.

Av de 69 intresseanmälningarna tilldelades Ulla Viotti, Fredrik Norén och Johan Wiking skissuppdrag för fasaden, och Beatrice Hansson, David Taylor och Gunilla Klingberg skissuppdrag för golvet i entrén. Nu har arbetsgruppen utvärderat skisserna och beslutat att realisera Fredrik Noréns förslag Acceleration (Uppdrag 1/fasaden) och Gunilla Klingbergs förslag SPELA (Uppdrag 2/golvet i entrén).

Fredrik Norén
Förslaget avser uppdrag 1, med exteriör placering på fasader mot Verkstadsgatan/Nordwallsgatan, och är valt med följande motivering:

Med förslaget Acceleration har Fredrik Norén skapat ett tydligt blickfång med en lekfull tvist. Acceleration är uppbyggt av 17 stycken, till synes helt vanliga, dörrar som genom en klurig formkullerbytta förvandlas från vardagligt föremål till en symbol för rörelse och rytm, men också för utveckling och nyorientering.

Gunilla Klingberg
Förslaget avser uppdrag 2, med placering golv i huvudentrén, och är valt med följande motivering:

Gunilla Klingbergs förslag SPELA sätter redan i entrén tonen för upplevelsen av platsen och dess innehåll. Här samsas måltavlor med klaviatur på golvytan, och för att nå byggnadens målpunkter måste besökaren börja med att beträda tangenterna. SPELA uppmanar på ett finstämt sätt arenans besökare till aktivitet, både här och i livet i stort. För att nå våra mål måste vi komponera vår väg, men inte glömma bort att vägen ibland är själva målet…

Arbetsgruppen
Roland Larsson, teknisk chef, Eskilstuna kommunfastigheter AB, Patrik Ahlbin, projektledare Eskilstuna kommunfastigheter AB, Bengt Strandberg, AQ Arkitekter AB, Ann Queckfeldt, AQ Arkitekter AB, Madelene Unneberg, verksamhetsledare Eskilstuna konstmuseum, kultur- och fritidsförvaltningen, Josefine Bolander, konsthandläggare, kultur- och fritidsförvaltningen. Vid urvals- och bedömningsarbetet kan extern konstkompetens adjungeras till arbetsgruppen. I detta fall adjungerades konstnär Hanna Stahle, även verksam som konstkonsult för Statens konstråd.

Mer information om uppdraget

Om Eskilstunas nya arena
Eskilstuna kommun bygger nu en ny arena i Munktellstaden i Eskilstuna. Det blir en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor. Våren 2017 ska arenan stå färdig.

Bildtext: Acceleration av Fredrik Norén är 39 meter lång och 9,5 meter hög. 

Mer information
Madelene Unneberg, verksamhetsledare, Eskilstuna konstmuseum, tfn 073-950 66 90,
e-post madelene.unneberg@eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.