KLYS - Sveriges kulturskapare

Gunnar Ardelius om kultur, kulturpolitik och upphovsrätt

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 09:41 CEST

Kulturskaparnas seminarium med debatt i Almedalen 2012 mellan kulturskapare och kulturpolitiker handlar om kultur, kulturpolitik och upphovsrätt. En av dem som medverkar är Gunnar Ardelius, talesperson för nätverket Kulturskaparna. Inför debatten den 4 juli ger Gunnar Ardelius sin syn på kultur, kulturpolitik och upphovsrätt.

Varför tycker du att detta är ett viktigt seminarium?

Upphovsrätten är en av grundförutsättningarna för ett vitalt kulturliv eftersom den ger kulturskapare rätten att förfoga över sina verk. På så vis är den även starkt förknippad med yttrandefriheten och grunden för ett öppet och demokratiskt samhälle. Upphovsrätten är garantin för att jag som läsare vet vem som är avsändare till en text. Upphovsrätten för in ett värde i kulturen. Vi författare har oftast ingen anställning, det är upphovsrätten vi lever på.

Vad hoppas du få ut av seminariet?

Jag hoppas att det kan framgå hur upphovsrätten står i direkt relation till ett nyskapande kulturliv. Att vi kan få till en konstruktiv diskussion med politikerna som kommer.

Vilket är ditt budskap i frågan om upphovsrätt och kulturpolitik?

En aldrig så bra upphovsrätt måste alltid kompletteras med en bra kulturpolitik. Detta gäller särskilt för ett litet kulturområde som det svenska. Ska vi kunna ge folket tillgång till ett brett utbud av kvalitetskultur räcker det inte med att enbart förlita sig till marknadskrafterna. Det krävs också att marknaden flankeras av en kulturpolitik värd namnet.

Vilken typ av besked hoppas du att få från de medverkande politikerna?

- Att de vill lära sig mer om hur upphovsrätt och kulturpolitik står i relation till varandra.


Seminariet ”Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?” äger rum onsdag 4 juli kl. 15:15 – 16:45. Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10. Detta samtal är en del av Kultur i Almedalen.

Medverkande:
Gunilla C Carlsson (s), Ordförande Kulturutskottet.

Christer Nylander (fp), Vice ordförande Kulturutskottet.

Agneta Börjesson (mp), Kulturutskottet.

Gunnar Ardelius, författare.

Anna Carlson, talesperson Kulturskaparna.

Simon Norrthon, skådespelare.

Janne Schaffer, musiker.

Susin Lindblom, förbundsdirektör Sveriges Dramatikerförbund.

Johan Wingestad, talesperson Kulturskaparna.

Andrea Reuter, moderator.

Kontaktperson: Ylva Hellgren, projektledare Kulturskaparna
Telefon: 0705452148, E-post: ylva@kulturskaparna.com

För mer information om seminariet se Kulturskaparna i Almedalen.

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 16 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.