Socialdepartementet

Gunnar Axén (M) ny ordförande i Socialförsäkringsutredningen

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:16 CET

Regeringen har beslutat att utse Gunnar Axén (M) till ny ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04).

- Jag är oerhört ödmjuk inför det viktiga och omfattande arbete vi har framför oss. Vi ska slå vakt om att vi har långsiktigt hållbara trygghetssystem som bidrar till att hjälpa människor från utanförskap till arbetsgemenskap. Våra socialförsäkringar måste understödja arbetslinjen och fungera som omställningsförsäkringar, samtidigt som de erbjuder en ekonomisk trygghet för den som permanent saknar arbetsförmåga, säger Gunnar Axén.

Socialförsäkringsutredningen har som uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet samt överväga förändringar som kan leda till mer långsiktigt hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Utredning ska lämna sin slutredovisning senast den 15 maj 2013.

- Min ambition är att nå en bred politisk överenskommelse kring en reform med starkt stöd i riksdagen. Vidare avser jag att bedriva utredningsarbetet med en stor öppenhet och lyhördhet gentemot omvärlden och de andra ledamöterna i utredningen, avslutar Gunnar Axén.

Gunnar Axén är 43 år och kommer från Norrköping. Han är utbildad teleingenjör och har suttit i riksdagen sedan 1998. Sedan 2006 är han ordförande i Socialförsäkringsutskottet. Tidigare har han varit ledamot i Finansutskottet och suppleant i Bostadsutskottet.


Kontakt:
Johan Stuart
Pressekreterare hos Ulf Kristersson
08-405 18 31
070-229 84 01

Albin Molander
Presskontakt åt Gunnar Axén
0736-82 81 32

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2010:48 Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (http://www.regeringen.se/sb/d/12635/a/144886)