Borås Stad

Gunnar Hellsten historisk förste mottagare av Borås Gullsaxar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2013 23:59 CET

Gunnar Hellsten blir förste mottagare av Borås Stads Gullsaxar. Hellsten får Gullsaxarna för sitt besjälade arbete med framtidens entreprenörer på Sven Eriksonsgymnasiet.

Oförtrutet har han i mer än tio år tillsammans med sina kollegor och med stöd av engagerade föräldrar utbildat framtidens entreprenörer. Han har genom sitt arbete besjälat unga människor med en positiv syn på entreprenörskap och företagsamhet, och därmed bidragit till att föryngra och förnya Borås redan goda näringslivsklimat.

Entreprenörsanda och företagsamhet har präglat Borås sedan generationer. Gunnar Hellsten har som initiativtagare och ständig eldsjäl för entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet tagit denna anda till en högre nivå.

- Genom att dela ut Gullsaxarna 2013 till Gunnar Hellsten vill vi markera att företagsamhet och utbildning är självklara ingredienser i vår stads framtid, säger Per-Olof Höög, ordförande i Kommunfullmäktige i Borås och en av medlemmarna i juryn för Gullsaxarna.

Gullsaxarna delades också ut till Sommartorsdagarna. Sommartorsdagarna har som ingen annan företeelse medverkat till att skapa ett positivt, dynamiskt och attraktivt Borås. Sommartorsdagarna har sedan starten 1989 bidragit till att skapa en levande stad på sommaren som boråsarna kan vara stolta över.

Gullsaxarna 2013 tilldelas därför Mitt i Borås Marknads AB, som är initiativtagare och idémässigt drivande för sommartorsdagarna. Sedan har Borås Stad, fastighetsägare, krögare och butiksinnehavare tillsammans skapat en rikskänd institution som för varje år ökar Borås attraktionskraft.

- Sommartorsdagarna är ett bevis på hur framgångsrikt ett samarbete kan bli när flera parter strävar mot gemensamma mål, påpekar Niklas Hedin, jurymedlem från näringslivets sida.

Gullsaxarna delas ut till någon som har gjort en förtjänstfull insats för Borås. Gullsaxarna delas ut av Borås Stad och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk förening. Juryn består av tre representanter för vardera parten.

Gullsaxarna delades ut på lördagen vid premiären för stadshusmiddagen i Borås stadshus. Samtidigt utsågs årets företagare Morgan Larsson och Patrik Högström från Ad Infinitum Recycling AB.

Stadshusmiddagen planeras bli ett årligt återkommande tillfälle att uppmärksamma det viktiga samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Stadshusmiddagen var också premiären för den nya Boråsmenyn med lokala råvaror. Den har komponerats av krögarna i Borås under ledning av Leif Mannerström.

Mer information om Gullsaxarna genom Helena Alçenius, vd för BoråsBorås TME AB, tfn 0705-41 54 44.