Finansdepartementet

Gunnar Lund har utsett ledamöterna i Nämnden för elektronisk förvaltning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:55 CET

Biträdande finansminister Gunnar Lund har idag utsett ledamöterna i
Nämnden för elektronisk förvaltning.

Nämnden inrättas den 1 januari 2004 och ska arbeta med att fastställa
gemensamma standarder för myndigheternas elektroniska kommunikation med
varandra och med medborgare och företag.Nämnden blir ett viktigt led i
utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Alf Nilsson, överdirektör på
Riksskatteverket, blir ordförande i nämnden.

Ledamöter
Ann-Marie Begler, överdirektör, Rikspolisstyrelsen
Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, Krisberedskapsmyndigheten
Claes Gränsström, överdirektör, Riksarkivet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket
Gunnar Hedborg, länsråd, Norrbottens län
Gun Hellsvik, generaldirektör, Patent- och registreringsverket
Kjell Jansson, generaldirektör, Tullverket
Anita Johansson, direktör, Verket för högskoleservice
Lena Jönsson, generaldirektör, Lotteriinspektionen
Stig Jönsson, t.f. generaldirektör, Lantmäteriverket
Adriana Lender, överdirektör, Riksförsäkringsverket
Knut Rexed, generaldirektör, Statskontoret

Anette Törnqvist
Pressekreterare hos biträdande
finansminister Gunnar Lund
08-405 14 86
070-548 76 80

Maria Dahl Torgerson
Kansliråd
08-405 47 91