Finansdepartementet

Gunnar Lund till Ekofin, Bryssel 5 juli

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 08:36 CEST

Biträdande finansminister Gunnar Lund deltar i EU:s finansministermöte i Bryssel måndagen den 5 juli. Finansministrarna ska bland annat diskutera stabilitetspakten och om Italien ska tilldelas en varning för risken att få ett alltför högt budgetunderskott.

Rådet ska ta ställning till tre frågor med koppling till stabilitetspakten. För första gången ska de nya medlemsländernas konvergensprogram granskas. Som en följd av granskningen ska rådet ta ställning till om underskotten i sex av de nya länderna är för stora. Det gäller Slovakien, Cypern, Malta, Tjeckien, Ungern och Polen.

Den andra frågan gäller det växande grekiska budgetunderskottet som ska bedömas av rådet. Slutligen ska rådet ta ställning till EU-kommissionens rekommendation att utfärda en så kallad tidig varning till Italien som riskerar att få ett alltför stort budgetunderskott.

Övriga frågor på dagordningen är det nederländska ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofin-rådet samt en presentation av olika åtgärder för att bekämpa finansiering av terrorism.

Pressträffar
* En pressträff ordnas måndagen den 5 juli cirka kl. 17.00 i det svenska pressrummet i rådsbyggnaden, Bryssel.
* Efter EU-nämndens möte fredagen den 2 juli kl. 10.00 finns statssekreterare Karin Rudebeck tillgänglig för media.


Kontakt
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
e-post

Peter Holmgren
Ämnessakkunnig
08-405 14 80