Finansdepartementet

Gunnar Lund till Ekofin, Luxemburg 21 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 14:52 CEST

Biträdande finansminister Gunnar Lund deltar torsdagen den 21 oktober i EU:s finansministermöte i Luxemburg.

De viktigaste frågorna under mötet är:

* Nederländernas budgetunderskott. Det nederländska budget-underskottet var förra året 3,2 procent. Ett lands budgetunderskott får inte överskrida 3 procent enligt stabilitetspaktens regler. Nederländerna har vidtagit åtgärder för att minska underskottet och kommissionens slutsats är att åtgärderna är tillräckliga. Sverige ställer sig bakom slutsatsen.

* Medlemsländernas rapportering om de offentliga finanserna. Kommissionen kommer att redovisa resultatet och tillförlitligheten av medlemsländernas rapportering om de offentliga finanserna. Den ekonomiska statistiken behöver förbättras vilket bland annat brister i den grekiska statistiken visat.

* EU:s långtidsbudget 2007-2013. Finansministrarna ska diskutera frågan om budgetdisciplin och gå igenom förhandlingsläget.

Gunnar Lund deltar i en konferens om bolagsstyrning i Haag den 18 oktober och kommer i samband med mötet att träffa Nederländernas finansminister Gerrit Zalm för att tala om bland annat stabilitetspakten, långtidsbudgeten och Lissabonstrategin.


Tid och plats:
Pressträff
* En pressträff med Gunnar Lund hålls i Luxemburg cirka kl. 13.00 torsdagen den 21 oktober.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Peter Holmgren
Ämnessakkunnig
08-405 14 80