Finansdepartementet

Gunnar Lund till Ekofin-rådet i Bryssel

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 11:23 CEST

Biträdande finansminister Gunnar Lund deltar tisdagen den 15 juli i EU:s finansministermöte i Bryssel.

En pressträff hålls cirka kl. 13.00 i de svenska presslokalerna i rådsbyggnaden.

Tyngdpunkten för mötet kommer att ligga på:
·det italienska ordförandeskapets arbetsprogram som bland annat innehåller en tillväxtplan inriktad på investeringar i infrastruktur.
·utnämning av ny ordförande för Europeiska centralbanken. Rådet väntas att rekommendera den franske centralbankschefen Jean-Claude Trichet som ny ordförande. Eftersom Sverige inte har infört euron kan vi inte delta i
beslutet.
·finansiella tjänster. Rådet förväntas besluta om ett uppdrag
att utreda hur den finansiella integrationen i EU kan fördjupas ytterligare.

Under en arbetsfrukost kommer ministrarna att diskutera för Ekofin relevanta delar av konventets förslag.

Sebastian de Toro, Politiskt sakkunnig
08-405 19 71, 070-243 64 65