Saco

Gunnar Wetterberg: Låt regeringsförklaringen visa inriktningen för forskningspolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 10:58 CEST

Årets valrörelse ramlade djupt ner i plånboksfrågorna. När regeringsförklaringen kommer om en vecka måste politiken ta itu med den långa siktens frågor. Saco betonar forskningspolitiken – i den ligger mycket av nyckeln till framtiden. Därför presenterar Gunnar Wetterberg, chef för den samhällspolitiska avdelningen, skriften: ”Den nödvändiga forskningspolitiken: Några tankar till nästa regeringsförklaring”.

Skriftens huvudpunkter:

·        Procenten är viktig (och borde kanske vara 1,2 eller 1,5), men forskningspolitiken måste bygga upp strukturer som gör att de statliga anslagen kommer till god användning.
·        Var rädd om universiteten som mötes- och samlingsplatser!
·        Intresset måste väckas redan i skolan – lärarutbildningen måste ha en stark forskningsanknytning, gymnasielektoraten behövs för att få in forskare i skolan!
·        Öka den lärarledda undervisningstiden på grundutbildningen, så att kontakten med forskningen stärks!
·        Se över karriärvägarna vid universiteten – det behövs doktorandtjänster, forskar tjänster för yngre forskare och en ny syn på rörligheten mellan akademin och det övriga arbetslivet!
·        Stärk mekanismerna för omfördelning av fakultetsmedel efter kvalitet!
·        Utred näringslivets och den offentliga sektorns FoU-användning!
·        Avskaffa de återkommande forskningspropositionerna – stärk forskningsfrågornas ställning i regeringen och regeringskansliet!
·        Samla de strategiska satsningarna – gör urvalet systematiskt och öppet!
·        Verka för en öppen och kvalitetsbaserad forskningspolitik inom EU!
·        Utred möjligheten att skapa forskningsuniversitet med internationell dragningskraft!
·        Satsa på gemensamma nordiska forskarskolor!

Ladda hem skriften på www.saco.se.

Kontakt: Gunnar Wetterberg 070-689 11 22.