Gunnebo AB

Gunnebo Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:56 CET

Fjärde kvartalet 2006
§ Orderingången under kvartalet ökade med 1% till 1 714 Mkr (1 705), varav organiskt med 2%. Faktureringen ökade med 4% till 1 941 Mkr (1 868). Organiskt ökade faktureringen med 6%.
§ Resultatet efter finansiella poster uppgick före jämförelsestörande poster till 94 Mkr (138) och efter dessa till -25 Mkr (4).
§ Arbetet med integrationsplanerna Gunnebo One Company har fortsatt i allt väsentligt planenligt. Resultatet har dock även under fjärde kvartalet påverkats av vissa effektivitetsförluster.
§ Jämförelsestörande poster uppgick netto till -119 Mkr (-134), bestående av kostnader för integrationsprojektet Gunnebo One Company, stängning av en fabrik i Spanien samt en realisationsvinst vid försäljning av en fastighet i Spanien.
§ Resultatet efter skatt uppgick till -7 Mkr (-28).
§ Resultatet per aktie blev -0:15 kronor (-0:65). Exklusive jämförelsestörande poster blev resultatet per aktie 1:70 kronor (1:95).
§ Det operativa kassaflödet uppgick till 295 Mkr (275).

Januari-december 2006
§ Ny kundorienterad organisation införd per den 1 januari 2006. Omorganisationen har inneburit genomgripande förändringar. Projektet är i huvudsak avslutat vid utgången av 2006.
§ Orderingången under perioden ökade med 2% till 6 762 Mkr (6 658). Den organiska tillväxten blev 1%. Faktureringen ökade med 4% till 6 727 Mkr (6 477). Organiskt ökade faktureringen med 4%.
§ Resultatet efter finansiella poster uppgick före jämförelsestörande poster till 127 Mkr (238) och efter dessa till -116 Mkr (33).
§ Jämförelsestörande poster uppgick netto till -243 Mkr (-205), bestående huvudsakligen av kostnader för integrationsprojektet Gunnebo One Company, lagernedskrivningar, stängning av en fabrik i Spanien samt realisationsvinster vid försäljning av fastigheter i Indien, Kanada och Spanien.
§ Resultatet efter skatt uppgick till -128 Mkr (-97).
§ Resultatet per aktie blev -2:90 kronor (-2:20). Exklusive jämförelsestörande poster blev resultatet per aktie 1:85 kronor (3:75).
§ Det operativa kassaflödet uppgick till 196 Mkr (325).
§ Utdelningen föreslås bli 1:60 kronor per aktie (1:60).

Utsikter för 2007
§ Rörelseresultatet förväntas bli väsentligt bättre än föregående års resultat, men mot bakgrund av utvecklingen under 2006 och viss förskjutning av integrationsprojektet Gunnebo One Company bedöms de långsiktiga finansiella målen inte kunna uppnås fullt ut under verksamhetsåret 2007

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Gezelius, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil:
0705-83 68 03, eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 700 miljoner kronor och 6 800 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.