Gunnebo AB

Gunnebo delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 13:14 CEST

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande och presenteras på telefonkonferens den 17 juli klockan 13.00.
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk. Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord till telefonkonferensen:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=720511&Conf=166898
Programmet för telefonkonferensen:
12:55 Ring in till telefonkonferensen
13.00 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall och Ekonomi- och Finansdirektör Hans af Sillén
13.30 Frågor och svar
13.50 Telefonkonferensen avslutas
Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt cirka en timme innan telefonkonferensen börjar på www.gunnebo.com. Från Gunnebo AB deltar VD och Koncernchef Per Borgvall, Ekonomi- och Finansdirektör Hans af Sillén och Informationschef Karin Wallström.

Telefonkonferensen kan avlyssnas till och med den 17 augusti 2009 på telefon 08-5052 03 33, lösenord: 837880.
GUNNEBO AB (publ)
Group Communications
För mer information vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Hans af Sillén, Ekonomi- Finans och IT-direktör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com
www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2009 kl. 12.00.