Gunnebo AB

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:30 CEST

Sammanfattning januari-mars 2006

* Helt ny organisation införd under kvartalet för mer än 3 000 medarbetare och med påverkan på 85% av Gunnebos verksamhet.

* Flertalet av Gunnebos cirka 70 bolag i Europa har grupperats i ny struktur och fusioner mellan bolag eller avveckling av bolag har påbörjats i flertalet europeiska länder. Fackliga förhandlingar är i stort sett avslutade.

* Orderingången under kvartalet ökade med 6% till 1 608 Mkr (1 524), varav organiskt med 2%, trots att de stora organisationsförändringarna medfört vissa störningar.

* Faktureringen ökade med 3% till 1 482 Mkr (1 438). Organiskt minskade faktureringen med 1%.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick före jämförelsestörande poster till -20 Mkr (-8) och efter dessa till -54 Mkr (-52).

* Jämförelsestörande poster uppgick till -34 Mkr (-44) bestående av kostnader för det tidigare aviserade integrationsprogrammet Gunnebo One Company, huvudsakligen personalavveckling.

* Resultatet efter skatt uppgick till -38 Mkr (-38).

* Resultatet per aktie blev -0:85 kronor (-0:85). Exkl. jämförelsestörande poster blev resultatet per aktie -0:30 kronor (-0:10).

* Det operativa kassaflödet uppgick till -59 Mkr (-38).


Utsikter för helåret 2006

Resultatet efter finansiella poster för 2006 förväntas både före och efter jämförelsestörande poster bli väsentligt högre än för 2005 (238 Mkr respektive 33 Mkr) men alltjämt understigande bolagets fastställda finansiella mål.


GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Gezelius, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, mobil: 0705-69 85 05, eller
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, mobil 0705-93 40 80, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil: 0705-83 68 03, eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com


Gunnebo security group has an annual turnover of MEUR 700 and 6 700 employees. We are suppliers of integrated security solutions for bank, retail and sites in need of high security protection. Our experience and presence makes your world safer.