Gunnebo AB

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:14 CEST

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta
pressmeddelande och presenteras på telefonkonferens den 23 april klockan 15.00.

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på
nedanstående länk. Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord
till telefonkonferensen:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=720511&Conf=165666

Programmet för telefonkonferensen:
14:55 Ring in till konferensen
15.00 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och Koncernchef Per
Borgvall och Ekonomi- och Finansdirektör Hans af Sillén
15.30 Frågor och svar
15.50 Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt cirka en timme
innan konferensen börjar på www.gunnebo.com. Från Gunnebo AB deltar VD och
Koncernchef Per Borgvall, Ekonomi- och Finansdirektör Hans af Sillén och
Informationschef Karin Wallström i konferensen.

Telefonkonferensen kan avlyssnas till och med den 24 maj 2009 på telefon 08-505
203 33, ange lösennummer 831185.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Hans af Sillén, Ekonomi- Finans och IT-direktör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00,
eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil:0708-28
33 39, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009 kl. 14.00.


Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 7 000 miljoner kronor och
6 200 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank,
detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och
närvaro gör din värld säkrare.