Gunnebo AB

Gunnebo delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 12:01 CEST

Tredje kvartalet 2004

· Faktureringen ökade med 8 % till 1 784 Mkr (1 654) - organisk tillväxt
2 %.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 84 Mkr (84).
· Resultatet efter skatt uppgick till 59 Mkr (64).
· Vinsten per aktie uppgick till 1:35 kronor (1:45).

Januari - september 2004

· Faktureringen ökade med 5 % till 5 340 Mkr (5 104) - organisk tillväxt
1 %.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 200 Mkr (207).
· Resultatet efter skatt uppgick till 143 Mkr (155).
· Vinsten per aktie uppgick till 3:25 kronor (3:55).
· Kostnadssänkande produktionsanpassningar kommer att göras -
avsättningar härför kommer att belasta fjärde kvartalet.

Prognos helåret 2004

· För helåret 2004 bedöms resultatet efter finansiella poster bli i nivå
med föregående år, exklusive avsättningar för kostnadssänkande
produktionsanpassningar.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information kontakta:
Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00
alt. mobil 0708-40 03 70 eller
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83
68 00
alt. mobil 0705-93 40 80 eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03
alt. mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se


Gunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag
i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100
marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till
7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och
kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd,
säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och
inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken
inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler,
Garny, Leicher, Troax och Elkosta.