Gunnebo AB

Gunnebo delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:23 CEST

Tredje kvartalet 2005 *

· Orderingången ökade med 6 % till 1 588 Mkr (1 499). Organiskt minskade
orderingången med 1 %.
· Faktureringen ökade med 5 % till 1 559 Mkr (1 491). Organiskt minskade
faktureringen med 3 %.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick före jämförelsestörande
poster till 64 Mkr (81) och efter dessa till 37 Mkr (81).
· Jämförelsestörande poster, - 27 Mkr (-) består till större delen av
reservation för hyreskostnader för tomma fabrikslokaler.
· Resultatet efter skatt uppgick till - 63 Mkr (64).
· Resultatet per aktie blev -1:40 kronor (1:45).
· I tredje kvartalet har reservation för ett förlorat skattemål gjorts
med 89 Mkr, vilket är 34 Mkr lägre än tidigare aviserats.

Januari - september 2005 *

· Orderingången ökade med 7 % till 4 953 Mkr (4 639). Justerat för
förvärv och valutaeffekter var orderingången oförändrad.
· Faktureringen ökade med 4 % till 4 609 Mkr (4 418). Organiskt minskade
faktureringen med 3 %.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick exkl. jämförelsestörande
poster till 100 Mkr (196) och inkl. till 29 Mkr (104).
· Jämförelsestörande poster uppgick till - 71 Mkr (- 92) och består
huvudsakligen av stängning av en fabrik i Indien, slutreglering av ett
större projekt hänförligt till tidigare år samt reservation för
hyreskostnader för tomma fabrikslokaler.
· Resultatet efter skatt uppgick till - 69 Mkr (66).
· Vinsten per aktie blev -1:55 kronor (1:50).

Utsikter för andra halvåret 2005 *
· I föregående delårsrapport angavs att resultatet efter finansiella
poster (exkl. Gunnebo Industrier och exkl. jämförelsestörande poster)
för andra halvåret beräknas bli något lägre än föregående år (210).
Denna bedömning gäller fortfarande.

* Uppgifterna avser den kvarvarande verksamheten, dvs. exkl. Gunnebo
Industrier

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information kontakta:
Göran Gezelius, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt.
mobil
0705-69 85 05, eller
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83
68 00 alt. mobil 0705-93 40 80, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt.
mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i
samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker
genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr.
Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker
kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska
säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem,
larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över
några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche,
Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.