Gunnebo AB

Gunnebo delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:45 CEST


Tredje kvartalet 2010

 • Orderingången ökade organiskt med 3 procent och uppgick till 1 551 Mkr (1 561)
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 5 procent och uppgick till 1 580 Mkr (1 572)
 • Rörelseresultatet ökade till 86 Mkr (28) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (1,8)
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 98 Mkr (42) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (2,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 39 Mkr (-12)
 • Resultatet per aktie blev 0,50 kronor (-0,20)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 72 Mkr (163)

Januari-september 2010

 • Orderingången ökade organiskt med 6 procent och uppgick till 5 001 Mkr (4 954)
 • Nettoomsättningen var organiskt oförändrad och uppgick till 4 667 (4 959)
 • Rörelseresultatet ökade till 136 Mkr (50) och rörelsemarginalen till 2,9 procent (1,0)
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 190 Mkr (99) och rörelsemarginalen till 4,1 procent (2,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 32 Mkr (-43)
 • Resultatet per aktie blev 0,40 kronor (-0,70)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 73 Mkr (461)

”Vi ser en fortsatt positiv utveckling av både orderingång och nettoomsättning i tredje kvartalet. Tillväxten är särskilt stark i Asien och Afrika där Gunnebo har starka plattformar att utvecklas från. Framöver kommer konkurrenskraften i dessa regioner att stärkas ytterligare genom de satsningar vi gör, bland annat i Kina", kommenterar Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall.

"Åtgärdsprogrammet ”Get it Right” har bidragit till att förbättra resultatet. Intjäningsförmågan har stärkts ytterligare under kvartalet med förbättrad bruttomarginal och lägre fasta kostnader i relation till nettoomsättningen.”

Hela kommunikén finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten presenteras av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall och CFO Hans af Sillén på en telefonkonferens klockan 10.00 den 28 oktober. För att delta i telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk. Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=720511&Conf=174922

Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning  på www.gunnebo.com en timme innan konferensen startar.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Hans af Sillén, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och 5 900 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.