Gunnebo AB

Gunnebo förstärker koncernledningen med IT-chef

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:53 CEST

Hans af Sillén (41 år) har utsetts till Senior Vice President med ansvar för Information Technology inom Gunnebo koncernen och tillika medlem av koncernledningen, med tillträde senast den 1 april 2006. Hans af Sillén kommer dessutom att tillträda som Ekonomi – och Finansdirektör (CFO) den 1 januari 2007 i samband med att Gunnebos nuvarande Ekonomi- och Finansdirektör Lennart Gustavsson enligt tidigare avtal går i pension.

Civilekonom Hans af Sillén har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Atlas Copco och är nu chef för Distributions- och IT verksamheten inom affärsområdet Industriteknik. Hans af Sillén skall som en del av sin uppgift inom Gunnebo skapa en central IT-struktur med gemensamma riktlinjer och en koordinerad IT-plattform.

– Hans har en gedigen erfarenhet av att bygga effektiva IT-system i en internationell affärsmiljö, säger Gunnebos VD och koncernchef Göran Gezelius. Gunnebokoncernen har byggts upp genom 40 företagsförvärv och för att kunna realisera den strategi för kundorientering, effektivisering och organisk tillväxt som styrelsen beslutat är det viktigt att våra IT-system effektiviseras och samordnas.

– Jag ser fram mot att få vara med och utveckla och stärka Gunnebo som ett ledande säkerhetsföretag. Såväl IT som ekonomi är delar som skall bli starkt integrerade inom Gunnebo. Ett bra systemlandskap stödjer hela affärsprocessen från början till slut, säger Hans af Sillén.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Göran Gezelius, VD och Koncernchef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobil 0705-69 85 05, eller
Hans af Sillén, General Manager, Power Tools Distribution på Atlas Copco, mobil +32 475 281 580, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se


Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.