Gunnebo AB

Gunnebo förvärvar divisionen Security Products från australiensiska API Security Holdings

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 08:55 CEST

Säkerhetskoncernen Gunnebo har förvärvat divisionen Security Products från australiensiska API Security Holdings. Genom förvärvet blir Gunnebo den ledande leverantören av produkter och lösningar inom säker förvaring och kontanthantering även till detaljhandeln och den kommersiella sektorn i Australien.

Den förvärvade divisionen har en årlig omsättning på 90 Mkr och 45 anställda. Den tillverkar, säljer och installerar kassaskåp, bankvalv och andra specialdesignade säkerhetsskåp, primärt till den statliga och kommersiella sektorn. Divisionen utvecklar, tillverkar, säljer och utför även service på kontanthanteringslösningar för detaljhandeln och andra kunder i behov av effektiv och automatiserad hantering av kontanter.

“Genom förvärvet har vi fördubblat omsättningen i vårt australiensiska bolag och signifikant utvidgat Gunnebo Australiens kundbas inom affärsområdet Bank Security & Cash Handling. Vi är nu marknadsledande inom fysiska säkerhetslösningar till banker, den statliga och den kommersiella sektorn. Vi blir även en ledande leverantör av kontanthanteringslösningar till detaljhandeln och andra verksamheter som efterfrågar en effektiv automatisering av kontanthantering”, säger Dan Turner, landschef Gunnebo Australien.

“Förvärvet är helt i linje med vår strategi att växa på våra huvudmarknader i Asia/Pacific. Kundbasen och produktportföljen som vi nu har fått kommer också stötta oss i arbetet med att stärka vår position som leverantör av säkerhetstjänster i Australien”, säger Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Dan Turner, Landschef Gunnebo Australien, mobil: +61 419 74 98 53, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och 5 900 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.