Gunnebo AB

Gunnebo har fått en order värd 13,5 MEUR från centralbank i Afrika/Mellanöstern

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:49 CET

Säkerhetskoncernen Gunnebo har erhållit en order från en centralbank i regionen Afrika/Mellanöstern om leverans och installation av säkerhetsprodukter. Ordervärdet uppgår till 13,5 MEUR.

Ordern omfattar leverans och installation av lösningar för säker förvaring, som valv och säkerhetsrum samt bankinredning, skottsäkra dörrar och glas till avskärmningar. Leverans och installation kommer att påbörjas under andra kvartalet 2011 och beräknas vara färdigt  2012/13.

"Centralbanker över hela världen är mitt inne i en förändringsfas. Oavsett var på den geografiska kartan de finns kan Gunnebo erbjuder produkter och lösningar som säkerställer att de högsta säkerhetskraven uppfylls ", säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall.

"Att få återkommande affärer från denna kund är naturligtvis mycket prestigefullt för Gunnebo. Ordern är ett bevis på att Gunnebo uppfyller de extremt högt ställda krav på säkerhet som detta kundsegment kräver och denna  kunden är inget undantag".

Tidigare har Gunnebo mottagit order från samma kund under första halvåret 2007 och i första kvartalet 2010, vilka framgångsrikt har levererats och installerats.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta
Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2065 026, eller e-mail: karin.wallstrom@gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 klockan 11.45.

www.gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 000 miljoner kronor och 5 700 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till banker, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.