Gunnebo AB

Gunnebo har förvärvat 654.000 B-aktier i Fingerprint Cards

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2003 00:00 CEST


Gunnebo AB har förvärvat 654.000 B-aktier i det på Stockholmsbörsen O-listenoterade utvecklingsföretaget Fingerprint Cards AB.
Gunnebo blir därmed näst störste ägaren i Fingerprint Cards och erhåller i och med förvärvet av 654.000 B-aktier 10,3 % av kapitalet i de nu utestående aktierna (9,6 % efter full konvertering av utestående teckningsoptioner) och 7,2 % av rösterna (6,9 % efter full konvertering).

Fingerprint Cards har utvecklat elektroniska system som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Gunnebo Integrated Security, som är en av Gunnebos fyra säkerhetsdivisioner, har en mycket stark marknadsposition inom tillträdes- och passagekontrollsystem samt för elektroniska säkerhetssystem i södra Europa.

"Vi anser att Fingerprint Cards har mycket intressant och utvecklingsbar teknik inom biometrisk identifiering. Genom vårt köp av en betydande aktiepost ser vi stora möjligheter till fördjupat samarbete mellan främst Gunnebo Integrated Security och Fingerprint Cards" säger Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef, Gunnebo AB.

GUNNEBO AB (publ)
Information

Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller 0705-83 64 45, eller
Christian Selosse, Divisionschef Gunnebo Integrated Security, telefon +33-1 34 65 65 34, mobiltelefon +33-686 08 93 11, eller
Janerik Dimming, informationsdirektör i Gunnebo AB, telefon: 031-83 68 03, mobiltelefon: 0705-83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny och Leicher.