Gunnebo AB

Gunnebo har tecknat en 200 miljoner EUR Multicurrency Revolving Credit Facility

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:52 CEST

Säkerhetskoncernen Gunnebo har tecknat ett 5-årigt syndikerat lån om 200 miljoner EUR med en grupp bestående av nio banker. Lånet är avsett att täcka allmänna finansieringsbehov samt ersätta det syndikerade lån om 200 miljoner EUR som bolaget tecknade 2003. Lånet övertecknades med 65 miljoner EUR.

Mandated Lead Arranger för transaktionen är Nordea Bank och SEB Merchant Banking. Övriga banker i syndikatet är:

Arrangers: CALYON, DnB NOR Stockholm, Svenska Handelsbanken och Swedbank
Co-Arranger: BNP Paribas, HSH Nordbank AG Copenhagen Branch och ING

Lånet löper med en räntemarginal på mellan 0,25 % till 0,55 % per år beroende av Gunnebos skuldsättningsgrad.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, eller
Torbjörn Olsson, Finanschef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00

www.gunnebo.se


Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.