Arena, Bokförlaget

Gunnebo – historien, hantverket, trädgårdarna, maten

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 10:01 CET

”Jag tiger med Gunne Bo och Carlberg, som alltför mycket tömmer kassan och exercerar vårt tålamod. Min man är ideligen uti elakt humeur, då kan Ni därav döma hur roligt jag har,” skrev fru Hall om arkitekten Carl Wilhelm Carlberg under slottet Gunnebos uppförande.

Arkitekt Carlberg tärde ordentligt på sin uppdragsgivare John Hall d.ä:s nerver. Han levde i sin egen lilla värld, var fåordig och hade svårt för att uttrycka sig. Det verkade ta en oändlig tid innan han lyckades färdigställa sitt uppdrag. Men resultatet blev hans mästerstycke – Gunnebo slott, beläget i Mölndal utanför Göteborg och färdigställt 1796. Av sin samtid omtalad som den dyraste och grannaste träbyggnaden i Sverige.

Boken Gunnebo – historien, hantverket, trädgårdarna, maten bjuder på en spännande läsning om denna konsthistoriska pärla som innehar såväl nationellt som internationellt anseende. Idag tar man om hand och utvecklar Gunnebo och dess trädgårdar med stor respekt för den ursprungliga historien och med stora krav på hantverksmässig gedigenhet. Allt i syftet att tillvarata och levandegöra 1700-talsmiljön med hantverk och ekologi som ledord.

Kulturskribenten Ewa Kewenter har skrivit om Gunnebos historia och hantverk och det är trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson som skrivit om trädgårdarna. Bilderna är tagna av fotograferna Ralf Turander och Tomas Yeh.

Boken innehåller även ett 40-tal aptitretande recept av Gunnebos egen köksmästare, med inspiration från slottets ekologiska köksträdgårdar.

ISBN 978-91-7843-373-5
258 sidor | Inbunden | 220 x 280 mm | Utgivningsdatum 2012-03-02