Gunnebo AB

Gunnebo Industrier AB expanderar i Sydosteuropa

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 11:05 CET

Gunnebo Industrier startar nytt bolag i Rumänien som ett led i koncernens fortsatta satsning mot östra Europa.

För att öka närvaron i de sydöstra delarna av Europa etablerar Gunnebo Industrier ett eget dotterbolag i Ploeisti, strax norr om Bukarest. Verksamheten kommer successivt att byggas ut med de olika affärsområdenas produkter och bolaget kommer att utgöra en strategisk plattform för utvecklingen, såväl i Rumänien, som i andra kringliggande länder. Gunnebo Industrier ser en intressant och expansiv marknad i området under de kommande åren.

Det nya bolaget, Gunnebo Industries S.R.L. kommer initialt att ta över affärsområdet Fastenings verksamhet i området och utveckla denna.

”Det nystartade bolaget i Rumänien är ett ytterligare steg för att bearbeta den stora tillväxtmarknaden som Östeuropa utgör”, säger Christer Lenner, VD och Koncernchef för Gunnebo Industrier. ”Vi har sedan mer än tio år tillbaka en välfungerande sälj- och produktionsverksamhet i Polen. Våra erfarenheter är således goda och nu utökar vi verksamheten mot Sydosteuropa för att lättare kunna bearbeta och utnyttja dess möjligheter”, avslutar Christer Lenner.

”Det är med stor tillförsikt som vi nu gör denna satsning. Det nya bolaget ska hantera en marknad med över 61 miljoner invånare”, säger Martin Jonsson, affärsområdeschef Fastening.

Gunnebo Industrier AB (publ)
Information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Lenner, VD och Koncernchef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 111, mobil 0705-91 03 05
Martin Jonsson, Affärsområdeschef Fastening, Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 192, mobil 0705-10 14 86, eller.
Johan Holmqvist, Informationschef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 310, mobil 0703-38 93 10, eller e-post johan.holmqvist@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis 1,5 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.