Gunnebo Industrier AB

Gunnebo Industrier AB:s Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 publiceras den 20 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 10:26 CET

Gunnebo Industrier AB:s Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 kommer att offentliggöras på morgonen tisdagen den 20 februari 2007.

Bokslutskommunikén kommer att närmare presenteras av VD och koncernchef, Christer Lenner, vid Financial Hearings evenemang på Operaterassen i Stockholm med start 12.00 CET.
Möjlighet finns även att följa presentationen via webcast eller telefon. Eventuella frågor kan göras direkt på plats eller via telefon enligt nedan.

Webcast: www.gunneboindustrier.se/ir
Telefonnummer: Swe + 46 (0)8 585 369 65
UK + 44 (0)20 736 518 51

Presentationsmaterialet kommer att läggas ut på Gunnebo Industriers hemsida www.gunneboindustrier.se/ir under förmiddagen den 20 februari 2007.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig och kan avlyssnas senare på telefonnummer
Swe +46 (0)8-587 694 41. UK + 44 (0)20 780 619 70 Ange kod: 4061224#.


Gunnebo Industrier AB (publ)
Information


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lenner, VD och Koncernchef Gunnebo Industrier AB, tel +46 (0)490-89 111,
mobil +46 (0)705-91 03 05
Tor Hansen, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo Industrier AB, tel +46 (0)490-89 279,
mobil +46 (0)706-72 88 94


Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 13 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis ca 1,7 miljarder kronor och koncernen har cirka 1250 medarbetare.