Gunnebo AB

Gunnebo Industrier AB sluter flerårigt avtal med National Oilwell/Varco värt cirka 27 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 12:07 CET

Gunnebo Industriers affärsenhet Blocks ingick nyligen ett flerårigt avtal med National Oilwell/Varco att leverera linhjul med 2,4 meter (95”) diameter, till ett värde av cirka 27 miljoner kronor.

Gunnebo Industriers affärsenhet Blocks består av företaget Gunnebo Johnson med hemvist i Tulsa, Oklahoma, USA. Linhjulen från Gunnebo Johnson kommer att användas i rörelsedämpande utrustning, tillverkad av National Oilwell/Varco, för användning på fem havsbaserade och halvt nedsänkbara borrplattformar, så kallade ”semi-submersibles”. När borrplattformarna är färdigställda kommer de att kunna borra efter olja och gas på vattendjup upp till 3700 meter.

“Detta är en stor och strategiskt viktig order för oss”, säger Bill Shenloogian, Affärsenhetschef för Gunnebo Industriers affärsenhet Blocks. ”Gunnebo Johnsons marknadsledarskap är välkänt för applikationer på land, därför är tilldelningen av ett kontrakt från offshoremarknaden av denna storlek och värde speciellt glädjande”, avslutar Bill Shenloogian.

“2005 var ett bra år för koncernen och för affärsenheten Blocks”, säger Christer Lenner, VD och koncernchef för Gunnebo Industrier. “Koncernens högkvalitetsprodukter, omfattande erfarenhet och professionella support har visat sig avgörande när våra kunder väljer leverantörer. Det är en bekräftelse på att vårt långsiktiga arbete betalar av sig och det gör oss förhoppningsfulla, samt än mer angelägna att fortsätta utvecklas”, fortsätter Christer Lenner.

Gunnebo Industrier AB (publ)
Information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Lenner, VD och Koncernchef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 111, mobil 0705-91 03 05
Bill Shenloogian, Affärsenhetschef Blocks, Gunnebo Industrier AB, tel. +1 918 832 1374
Johan Holmqvist, Informationschef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 310, mobil 0703-38 93 10, eller e-post johan.holmqvist@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med bolag i 13 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,5 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.