Gunnebo AB

Gunnebo Industrier ABs valberedning föreslår omval av nuvarande styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 15:19 CET

Gunnebo Industriers valberedning med uppgift att bland annat, på aktieägarnas uppdrag, framlägga kandidater till styrelseledamöter och föreslå deras arvoden, kommer att föreslå den ordinarie bolagstämman, som äger rum den 27 april 2006 i Västervik, att styrelsens sammansättning och arvode är desamma som föregående år.

Sedan valberedningen utsågs i september 2005 har man haft flera sammanträden. Valberedningen i Gunnebo Industrier AB består av Bjarne Holmqvist, styrelseordförande i Gunnebo Industrier AB och sammankallande, Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB, Martin Svalstedt, valberedningens ordförande, Stena Adactum AB, samt Joachim Spetz, Handelsbanken Fonder AB.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning och deras arvoden blir på så sätt:

Omval av Bjarne Holmqvist, Mikael Jönsson, Sten Langenius, Malin Alfredsson, Carl-Gösta Ekström och Göran Danielsson. Styrelsens föreslås erhålla 750.000 SEK, varav 250.000 SEK är föreslagna till styrelsens ordförande.

Till utskottsarbete, att fördelas av styrelsen, föreslås 100.000 SEK.

Valberedningen föreslår också att valberedningen för 2007 års bolagsstämma skall bestå av representanter för de tre största ägarna per den 30 september 2006. Den nuvarande valberedningen kvarstår i sin innevarande sammansättning tills detta datum. Styrelsens ordförande föreslås vara sammankallande.

Gunnebo Industrier AB (publ)
Information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Svalstedt, Valberedningens ordförande, mobil 0707-75 85 41
Johan Holmqvist, Informationschef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 310, mobil 0703-38 93 10, eller e-post johan.holmqvist@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med bolag i 13 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Gunnebo Industrier är indelat i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis 1,5 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.