Gunnebo Industrier AB

Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ) ansöker om avnotering

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 16:35 CEST

Styrelsen för Gunnebo Industrier Aktiebolag har idag fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier vilka är noterade vid OMX Nordic Exchange Stockholm.

Sista dagen för handel med bolagets aktier har av styrelsen bedömts bli den 1 oktober 2008. Slutligt datum kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från OMX Nordic Exchange Stockholm.

Beslutet är fattat med anledning av att Segulah Stellata Holding AB, under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB, efter genomförandet av det offentliga erbjudande som offentliggjordes den 22 juli 2008 har förvärvat mer än 97 procent av bolagets aktier och att bolaget därmed inte längre uppfyller spridningskravet i noteringsavtalet med OMX Nordic Exchange Stockholm. Segulah Stellata Holding AB, under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB har idag begärt tvångsinlösen av de aktier i Gunnebo Industrier som inte ägs av Segulah Stellata Holding AB, under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB.

Gunnebo den 1 september 2008
Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig besök www.segulahoffer.se, www.segulah.se eller kontakta:

Bjarne Holmqvist, styrelseordförande, Gunnebo Industrier AB
0708 40 03 70, bjarne.holmqvist@cit.chalmers.se

Christian Sievert, Managing Partner, Segulah Advisor AB
0708 66 96 94, sievert@segulah.se

Christer Lenner, vd och koncernchef, Gunnebo Industrier AB
0705 91 03 05, christer.lenner@gunneboindustries.com

Tobias Bülow, informationsdirektör, Gunnebo Industrier AB
0703 38 93 10, tobias.bulow@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med egen verksamhet i 15 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Telescopics och Traction Systems). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis cirka 2,3 miljarder kronor och koncernen har 1 550 medarbetare. För ytterligare information se www.gunneboindustrier.se.