Gunnebo Nordic AB

Gunnebo lanserar designat vändkors för modern inredningsarkitektur

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:00 CEST

Gunnebo lanserar TriStile EL under Skydds säkerhetsmässa den 14-17 september. I monter A14:10 kan besökarna se ett vändkors som erbjuder en hög flödeskapacitet förpackad i en elegant oval design . TriStile EL är tillverkad i rostfritt stål, men kan designmässigt anpassas efter omgivningens karaktär, inredning och kundens önskemål. Kabinettets ovandel kan förses med trä eller sten för att skapa en exklusiv känsla.

TriStile EL har en smidig och tyst drift och är lämplig för entréer där en reglerande funktion är nödvändig och stora flöden av människor passerar. Flödeskapaciteten är 20-40 personer per minut beroende på val av verifieringsmetod/kortläsare.

Säkerheten och flödeskapaciteten är en självklarhet vid produktutvecklingen, men TriStile EL och våra övriga säkerhetsentréer visar att en säkerhetsentré kan bidra estetiskt och höja designkänslan i en reception eller entré, säger Jan Dolk, Försäljningsansvarig Entrance Control, Gunnebo Nordic AB.

Vid nödutrymning roterar vändkorsets ”armar” fritt för snabb evakuering av människor. Som tillval finns möjlighet till funktionen ”fällbar arm” vilket skapar en helt öppen utpassering.

För inpassering krävs verifiering av systemet för tillträdeskontroll. Vid godkänd verifiering tillåts inpassering av en individ åt gången.

 

För mer information, kontakta

 

Jan Dolk, Försäljningsansvarig Entrance Control, Gunnebo Nordic AB, Mobil 070-5752368, jan.dolk@gunnebo.com

Anders Wikström, Chef Områdesskydd, Gunnebo Perimeter Protection, c/o Gunnebo Nordic AB,
Mobil 0761-164803, anders.wikstrom@gunnebo.com

Unn Granfelt, Chef Marknadskommunikation, Gunnebo Nordic AB, Mobil 070-2539509, unn.granfelt@gunnebo.com


 

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en professionell leverantör av säkerhetsprodukter och lösningar. Med hundratals år av erfarenhet har vi expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering. Gunnebos lösningar skyddar människor, byggnader och egendom. Koncernen har 5 900 anställda i 29 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter 6 800 miljoner kronor.

www.gunnebo.se