Gunnebo AB

Gunnebo överklagar skattebeslut från Länsrätten i Jönköping

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 17:07 CEST

Gunnebo Troax AB i Hillerstorp, ett helägt dotterbolag till Gunnebo AB, har i en dom den 30 juni 2003 av Länsrätten i Jönköping förvägrats yrka avdrag vid försäljning av aktier.

Gunnebo kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten eftersom det är bolagets uppfattning att det inte finns stöd i vare sig gällande lagtext, eller i praxis för att beskattningen skall ske på det sätt som Länsrätten i Jönköping beslutat.

Skulle bolaget förvägras avdrag i slutlig instans skulle det innebära en tillkommande skatt på cirka 80 Mkr. Eftersom det är bolagets bedömning att skattemyndigheten saknar rättslig grund för sitt yrkande har ingen avsättning gjorts för eventuellt tillkommande skattekostnader. Bolaget har stöd för sin uppfattning av ledande skatteexperter.

Gunnebos ståndpunkt har tidigare redovisats i Gunnebos Årsredovisning för verksamhetsåret 2002 (not 6, sid 47).

GUNNEBO AB (publ)
Information

Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller 0705-83 64 45, eller
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0705-93 40 80 eller
Janerik Dimming, informationsdirektör i Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler.