Gunnebo AB

Gunnebo planerar att avveckla tillverkningen vid fabrikerna i Toronto, Kanada och Ödeborg i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:27 CEST


Säkerhetskoncernen Gunnebo planerar att, inom ramen för sitt utökade
program avseende tillverkningsstrukturen, avveckla en fabrik i Toronto
och en i Ödeborg.

Gunnebo Security Inc är marknadsledande i Kanada inom
högsäkerhetsklassade säkerhets- produkter och system för bl.a.
bankmarknaden. Gunnebo Security har även en omfattande serviceverksamhet
via sina 14 lokalkontor i Kanada. Den elektroniska säkerhetsverksamheten
för bank och detaljhandeln blir allt mera betydande och automatiserad
kontanthantering är ett annat framtidsområde.

Gunnebo Physical Security planerar nu som ett led i att effektivisera
verksamheten att avveckla fabriken i Barrie, strax utanför Toronto.
Tillverkningen består bland annat av högsäkerhetsklassade skåp, valv och
valvdörrar. Försörjning av dessa produkter planeras ske från övriga
fabriker i divisionen eller lokala tillverkare. Fabriken har totalt
cirka 50 medarbetare.

Gunnebo Perimeter Protection har efter förvärvet av det tyska
säkerhetsförtaget Elkosta och franska Eurofence arbetat fram en
strukturplan för tillverkning av produkter inom affärsområdet yttre
områdesskydd. Gunnebo Perimeter Protection har idag kallat till
MBL-information om planer på att avveckla tillverkningen vid divisionens
fabrik i Ödeborg. Totalt arbetar cirka 30 medarbetare med tillverkning
vid fabriken i Ödeborg.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tom O'Doherty, Chef Gunnebo Security Inc, Canada, tel +1 416 249 72 41,
mobil +1 416 543 75 45, eller
Anders Carlsson, Produktionschef Gunnebo Perimeter Protection, mobil
0708-292 443, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel 031-83 68 03,
mobil 0705-83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i
samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker
genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr.
Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker
kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska
säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem,
larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över
några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche,
Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.