Gunnebo AB

Gunnebo planerar att stänga tillverkningen i Kempston, Storbritannien

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:50 CET

Som tidigare kommunicerats planerar säkerhetskoncernen Gunnebo att inom ramen
för åtgärdsprogrammet "Get It Right" genomföra ett antal strukturåtgärder med
syfte att gradvis sänka Koncernens kostnadsnivå med 500 Mkr fram till år 2012
och stärka verksamhetens marknadspositioner.

Strukturåtgärderna utgörs bland annat av rationaliseringar i Koncernens
industriella plattform.  Inom detta program planeras en avveckling av
verksamheten vid Koncernens anläggning i Kempston/Bedford, Storbritannien.
Förhandlingar med berörda parter har inletts och totalt kan 21 anställda komma
att beröras.

Idag tillverkar Gunnebo ett stort antal säkerhetsprodukter i fabriken som stål-
trä- och fängelsedörrar, modulära valv, bank- och butiksinredning, avskärmningar
och lösningar för deponering. Koncernen kommer inte att tappa intäkter från
försäljningen av dessa produkter då produktionen kommer att flyttas till andra
enheter inom Koncernen.

"För att Koncernen ska kunna stärka marknadspositionerna och öka
konkurrenskraften är förändringar som denna dessvärre nödvändiga. Det är alltid
beklagligt att planera åtgärder som drabbar medarbetare," säger Tomas Wängberg,
SvP Operations Gunnebo AB.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Wängberg, SvP Operations Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 12 eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06,
mobil: 0708-28 33 39, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com
Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 februari 2010
kl. 11.05.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och
6 000 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank,
detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och
närvaro gör din värld säkrare.