Gunnebo AB

Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari - september 2005 onsdagen den 26 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 13:59 CEST

Gunnebo kommer att publicera sin delårsrapport januari - september 2005
onsdagen den 26 oktober vid 14-tiden.

Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Gunnebos hemsida
strax efter publiceringen.

Välkommen till telefonkonferens den 26 oktober klockan 16.00

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, från Sverige vänligen ring
08-505 201 10, från utlandet +44 (0)20 7162 0082. Observera att alla
måste slå riktnumret för att vara med i telefonkonferensen. Lösenord:
Gunnebo

Programmet för telefonkonferensen:

15.50 Ring in till ovanstående nummer
16.00 Kort sammanfattning av delårsrapporten av Göran Gezelius, Gunnebos
VD och koncernchef
16.30 Frågor och svar
17.00 Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt en
timma innan konferensen börjar på www.gunnebo.se.

Telefonkonferensen kan avlyssnas t.o.m. den 26 november 2005 på telefon
08-505 20 333 (från Sverige), +44 (0)20 70 31 40 64 (från utlandet).
Ange lösennummer 679872.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03,
mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i
samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker
genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr.
Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker
kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska
säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem,
larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över
några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche,
Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.