Gunnebo AB

Gunnebo säljer Troax-koncernen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:53 CET

Säkerhetskoncernen Gunnebo har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget Gunnebo Troax AB med dess dotterbolag till Accent Equity 2008. Försäljningen beräknas vara avslutad i december 2010.

Värdet på Troax-koncernen uppgår till cirka 41 miljoner euro (Enterprise Value). Den kontanta köpeskillingen uppgår till cirka 31 miljoner euro.

Troax har sitt säte i Hillerstorp, omsätter cirka 500 Mkr på årsbasis och har strax under 300 anställda i 15 länder. Troax utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer ett brett sortiment av nätväggar, maskinskydd och patenterade låsanordningar som marknadsförs och säljs i de tre industrisegmenten Maskinskydd, Materialhantering och Logistik samt Egendomsskydd.  Bolaget har varit en del av Gunnebo-koncernen sedan 1994.

Försäljningen av Troax-koncernen genomförs mot bakgrund av Gunnebos nya strategi som bygger på att fokusera verksamheten mot kundsegmenten Bank Security & Cash Handling, Entrance Control, Secure Storage och Services.

”För att förbättra vår lönsamhet och växa måste vi fokusera på de kärnaffärer som identifierats i vår strategi”, säger Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall. ”Med Accent Equity 2008 som ägare skapas bra förutsättningar för utveckling av Troax affär, samtidigt som avyttringen ger oss utrymme för expansion inom vår kärnaffär.”

Nettoomsättningen för Troax under årets första nio månader uppgick till 350 Mkr och försäljningen förväntas leda till en koncernmässig realisationsvinst i kvartal fyra på cirka 100 Mkr.

GUNNEBO AB
(publ)
Group Communications

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel 031-83 68 00, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06,mobil: 0708-28 33 39, eller e-post:
karin.wallstrom@gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010  kl. 08.00.


Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och 5 900 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.