Gunnebo AB

Gunnebo Security Oy - nytt bolag på den finska marknaden

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:47 CEST

Gunnebo Physical Security har startat ett säljbolag i Finland, Gunnebo
Security Oy, för försäljning och service av högsäkerhetsklassade brand-
och inbrottsskyddande skåp och säkerhetsprodukter för hantering och
transport av kontanter inom bank och detaljhandel.

Gunnebo Physical Security har tidigare drivit försäljningsverksamheten i
Finland via agenter och distributörer men har sedan en kort tid all
verksamhet samlad i Gunnebo Security Oy med sex anställda. Tidigare var
Gunnebo Physical Securitys närvaro på den finska marknaden mycket
begränsad.

- Vi ser etableringen av ett säljbolag i Finland som ett viktigt steg
eftersom det är en strategisk marknad för oss, säger Torbjön Browall,
Divisionschef Gunnebo Physical Security och förste vice VD Gunnebo AB.
Finland är en del av den Nordiska marknaden och målet är att bygga upp
en marknadsledande ställning även på den finska marknaden.

Försäljningsaktiviteterna kommer att fokusera på en utveckling av
skåpmarknaden samt lansering av Gunnebos produkter för bankautomation
och kontanthanteringssystem för detaljhandeln.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Browall, Gunnebo Physical Security, tel 031-749 90 50,
mobiltelefon
0705-92 56 04 eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03,
mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se


Gunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag
i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100
marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till
7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och
kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd,
säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och
inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken
inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler,
Garny, Leicher och Elkosta.