Gunnebo AB

Gunnebo stärker säkerheten inom svenska kärnteknikanläggningar för drygt 8 Mkr

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:10 CET

Säkerhetskoncernen Gunnebo har via sitt dotterbolag Gunnebo Nordic AB levererat och installerat säkerhetslösningar till kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG AB i Simpevarp) och de kärntekniska anläggningarna i Studsvik (Studsvik Nuclear AB).

Nya föreskrifter från Statens kärnkraftsinspektion (SKI) med föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SKIFS 2005:1) trädde i kraft första januari 2007. Föreskrifterna behandlar hur kärnkraftsanläggningar skall förhindra obehörigt intrång och sabotage som kan medföra radiologiska olyckor.

Gunnebo Nordic har utarbetat lösningar för uppgraderad säkerhet omkring kärnteknikanläggningarna. Skalskydd, larm och övervakningssystem har installerats för ett heltäckande områdesskydd.
Inom ramen för ett av delprojekten vid OKG har Gunnebo levererat tre högsäkerhetsbommar- Defence HSD90, mark- och mikrovågslarm samt övervakning via CCTV. Installationen påbörjades under 2006 och avslutas under februari 2007.

Inom Studsvik har 3 km industristängsel, rotationsgrindar, motordrivna slaggrindar och stängsellarm installerats.

- Våra produkter och systemlösningar är utvecklade och testade för att erbjuda ett effektivt skalskydd för högriskområden och motsvara de rigorösa krav på säkerhet som kärnteknikindustrin ställer idag, säger Sven Boëthius, VD Gunnebo Nordic AB. Leveranserna till OKG och Studsvik är ett bra exempel på hur Gunnebo idag kan leverera heltäckande systemlösningar.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Boëthius, VD Gunnebo Nordic AB, tel. 031-727 79 08, mobil: 0706-23 80 55, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil:
0705-83 68 03, eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 700 miljoner kronor och 6 800 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.