Gunnebo Nordic AB

Gunnebo stärker sitt erbjudande inom sluten kontanthantering - för minskad rånrisk och ökad säkerhet inom detaljhandeln

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 15:11 CEST

SafePay CDS är en enhet för säker deponering av dagskassan i back-office. Kontanterna räknas och äkthetskontrolleras automatiskt via SafePay-systemet i kassan och hanteras sedan helt slutet tills hämtning sker via värdetransportör. Enheten finns i utförande med försluten påse för värdetransportör eller flexibel hantering för påfyllning av butiksplacerad uttagsautomat.

De senaste 10 åren har Gunnebo fokuserat på att effektivisera och förbättra kontanthantering inom detaljhandeln genom sluten hantering, som skyddar butikerna från rån samt minimerar kassadifferenser och svinn.

SafePay CDS kompletterar det befintliga SafePay-systemets kapacitet och säkerhet genom att erbjuda en enkel och kostnadseffektiv lösning för back-office kopplad till kassalinjen. Vid deponering av dagskassorna är kontanterna säkrade i förseglade och bläckskyddade kassetter som automatiskt deponerar sitt innehåll av kontanter i CDS-enheten. Det fysiska skyddet av kontanterna samt uppfyllande av försäkringsbolagens krav säkras genom att enheten är värdeskåpsklassad enligt Grade III (ECBS-certifikat Grade IIIA enligt EN 1143-1:2012 och ECBS C10).

Via mjukvaruplattformen Gunnebo Cash Control räknas och registreras automatiskt kontanterna genom hela flödet. De är dessutom spårbara hela vägen från kassaplats till back-office.

Gunnebos SafePay CDS sparar tid vid hantering av kontanter och bidrar till en säkrare butiksmiljö.

Gunnebo Nordic AB ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo och representerar den svenska marknaden med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Gunnebo är en ledande leverantör av säkerhetsprodukter, tjänster och lösningar inom kontanthantering, värdeskåp och valvrum, entrésäkerhet och elektronisk säkerhet till banker, detaljhandel, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Gunnebo - vi gör din värld säkrare