Gunnebo AB

Gunnebo tecknar order för passagekontroll i Kina och Colombia till ett värde av 18 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:33 CEST

Säkerhetskoncernen Gunnebos dotterbolag Gunnebo Entrance Control har
tecknat samarbetsavtal för leverans av spärrar till Pekings tunnelbana
och vändkors till Colombias omfattande bussnätverk till ett värde av 18
Mkr.

Japanska Omron och Gunnebo Entrance Control har tecknat samarbetsavtal
för leveranser av spärrar till 16 stationer i Pekings Tunnelbana, linje
5. Leveranser kommer att ske i omgångar med start december 2005.

- Vår nya generation spärrbladsmekanism har högre prestanda och mindre
dimension, vilket möjliggör integrering i ett mindre kabinett med
avsevärt sparande av utrymme. Spärrbladen är tillverkade av ett
elastiskt material med teleskopisk funktion vilket ger en säker och
effektiv inpassage, säger Leo Detassis, chef för Gunnebo Entrance
Controls Metrodivision.

Gunnebo Entrance Control har även tecknat avtal med de colombianska
företagen Recisa och SAR/Angelcom för installationer på bussterminalerna
i städerna Pereira och Bogotá. Till Pereira skall 350 vändkors levereras
för installation i entréer och utgångar där påstigning sker.

Transmilenios bussterminaler i Bogotá är redan i dagsläget utrustade med
500 Gunnebo-levererade Hercules mekanismer och utökas nu med 80
vändkors, varav hälften är utrustade med "drop arm" för snabb utrymning
vid strömavbrott eller nödsituation.

- Transmilenio har blivit en sydamerikansk modell för ett effektivt och
kostnadseffektivt allmänt kommunikationsmedel. Ett flertal
utvecklingsländer genomför liknande lösningar, som i jämförelse med ett
fullt utbyggt T-banenät innebär besparingar. Våra slussar och vändkors
uppfyller behoven av snabba flöden vilket är ett krav när mycket folk är
i rörelse, säger Leo Detassis.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rob Wheeler, VD Gunnebo Entrance Control AB, tel +44 182 574 61 32,
mobil +44 791 921 77 10, eller
Leo Detassis, chef Gunnebo Entrance Crontrols Metrodivision, tel +39
(0)461 248 970, mobil +39 335 628 41 22, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel +46 31 83 68 03,
mobil +46 705 83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se.

www.gunnebo.se


Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i
samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker
genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr.
Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker
kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska
säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem,
larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över
några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche,
Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.