Gunnebo AB

Gunnebo tecknar SafePay-avtal med Bauhaus i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 13:12 CEST

Säkerhetsföretaget Gunnebo har via sitt helägda dotterbolag Rosengrens i
Sverige tecknat ett ramavtal med Bauhaus i Sverige avseende leverans av
det helt slutna och säkra kontanthanteringssystemet SafePay. Bauhaus har
för nuvarande 11 byggvaruhus i Sverige med cirka 150 kassaplatser.

Avtalet omfattar samtliga delar av SafePay-systemet, inklusive sedel-
och myntenheter, s.k. intelligenta kassetter med infärgningspatroner IDU
(Intelligent Deposit Unit) och deponeringsenheten CTU (Cash Transfer
Unit) inbyggt i inbrottsskyddat säkerhetsskåp, vilket gör
SafePay-systemet till ett helt slutet system för säker och snabb
kontanthantering.

- Ökad säkerhet i kombination med effektiva flöden av kontanter är
väsentliga egenskaper som gjort att Bauhaus valt Gunnebo som leverantör,
säger Torbjörn Browall, divisionschef för Gunnebo Physical Security och
vice VD i Gunnebo AB. Vi har också förhoppningar om att hela
Bauhaus-koncernen på sikt skall välja att installera SafePay.

- Ökad säkerhet för vår personal är för oss en mycket viktig fråga. Med
SafePays helt slutna system går det inte att få tag på kontanter och
rånriskerna minskar därmed högst avsevärt. Att SafePay dessutom erbjuder
effektiv kontanthantering ser vi som en stor fördel säger Johan Åberg,
VD för Bauhaus i Sverige.


GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Åberg, VD Bauhaus Sverige, tel. 08-580 220 00, mobil 070-245 29
77, eller
Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security och vice VD i
Gunnebo AB, tel. 031-749 90 50, mobil 0705-92 56 04, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03,
mobil
0705-83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.seGunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i
samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker
genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr.
Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker
kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska
säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem,
larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över
några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche,
Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.