Gunnebo AB

Gunnebo uppgraderar flygplats-säkerheten i Norge

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 11:55 CET

Gunnebo Entrance Control har tecknat avtal med Avinor, norska
luftfartsmyndigheten, om leverans av envägsslussar till 18 av Norges
flygplatser för uppgradering av säkerheten. Kontraktsvärdet för den
första etappen inklusive installation är ca 15 miljoner norska kronor
(1,8 MEuro). Ytterligare två installationsetapper är under planering.

Envägsslussar med dubbla dörrar (PasSec High Security) samt
säkerhetsslussar (Compact Save) skall installeras under första etappen
som påbörjas under november. Slussarnas funktion är att förhindra
okontrollerade passagerares tillträde från "landside" till "airside".
Gardermoen, Kristiansand, Kirkenes och Svalbard med flera ingår i första
etappen som skall vara färdigställd under januari 2004.

"I och med de stringenta europeiska säkerhetskraven för flygplatser
sökte vi säkerhetsentréer med hög säkerhet och tillförlitlighet utan att
göra avkall på ett effektivt genomflöde av passagerare. Vårt ingångna
avtal med Gunnebo Entrance Control kommer att uppfylla de utökade kraven
på flygplatssäkerhet," säger Johannes Hanssen, Senior Engineer Avinor.

PasSec HS är en dubbel envägssluss bestående av två dörrar med en
mellanliggande inbyggd korridor. Slussen fungerar som en elektronisk
enhet och styrs centralt. PasSecen har inbyggda radarsensorer och
fotoceller som känner av riktning och aktiverar dörrarnas öppning,
stängning samt alarm vid överträdelser. Compact Save med dubbla dörrar
uppfyller de högsta kraven på säkerhet med inbyggd optisk
enpersonskontroll och är certifierad för en utrymningskapacitet
överstigande 300 personer.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Proos, VD på telefon nummer 0490-89 000 eller Stefan Spasovksi,
Airport Development Manager på telefon nummer 0240-81710, mobil 0702-
935072 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB på telefon
nummer 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-post
janerik.dimming@gunnebo.se.

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110
bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare
ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen
uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i
huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker
och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä
kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre
områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken
inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny,
Leicher och Ritzenthaler.