Gunnebo AB

Gunnebo uttalar sig om marknadsförutsättningarna för 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:01 CET

Under Kapitalmarknadsdagen den 10 februari kommer säkerhetskoncernen Gunnebo att göra följande uttalanden kring marknadsförutsättningarna under 2011:

“Vi är förberedda på ännu ett år med ett svårförutsägbart affärsklimat”, säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall. ”Det finns tecken på långsam återhämtning inom flera områden men det är en brokig bild och vi tror inte att den ekonomiska årerhämtningen i Europa kommer vara speciellt stark under 2011. Däremot tror vi på en stark tillväxt i regionerna Asien/Pacific och Afrika/Mellanöstern vilket kommer vara till fördel för Gunnebo då vi har väletablerade verksamheter i flera av tillväxtekonomierna i dessa regioner. Vi ser också ett ökat tryck på höjda råvarupriser och höjda löner på många marknader under 2011 som en motreaktion på marknadsläget under 2009 och 2010.”

Region North Europe*
“Trots fortsatt osäkerhet på kapitalmarknaden är vår syn på den allmänna ekonomiska utvecklingen i norra Europa under 2011 försiktigt optimistisk”, säger Thomas Heim, SVP Region North Europe. ”Vi förväntar oss en försiktig BNP-tillväxt i Storbritannien, Tyskland, de Nordiska länderna samt i de flesta länder i Östeuropa med tillväxttal på mellan 1och 5 procent. Vi tror även att ökade säkerhetskrav kommer att driva efterfrågan på innovativa, högkvalitativa säkerhetslösningar där internationella kunder letar efter internationella säkerhetspartners och där ett professionellt utbud av servicetjänster kommer bli en ännu viktigare framgångsfaktor”.
* Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Nederländerna och Östeuropa (Polen, Tjeckien, Ungern)

Region South Europe*
Vi tror att BNP-tillväxten kommer att ligga på mellan 1-2 procent på de flesta marknader i södra Europa förutom Portugal och Grekland där vi tror det kommer bli en negativ tillväxt under 2011”, säger Christian Guillou, SVP Region South Europe. ”En trend som vi tror kommer bli till Gunnebos fördel är den att kunder inom banksektorn vill ha mer kostnadseffektiva lösningar för till exempel hantering av kontanter. Samtidigt tror vi att antalet bankkontor kommer att vara relativt stabilt, bortsett från Spanien där konsolideringen av sparbanker kommer att fortsätta med nedläggningar av kontor som följd. Under 2011 tror vi också att detaljhandelssektorn kommer att öka sina säkerhetskrav som en reaktion på ett ökat antal hot och attacker med syfte att få tag i kontanter”.
* Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Schweiz, Belgien och Luxemburg

Alla presentationer som getts under dagen kommer att finnas tillgänglig via webcast på Gunnebos hemsida www.gunnebo.com från eftermiddagen den 10 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta

Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Thomas Heim, SVP Region North Europe, tel. +49 173 34 27 920, eller
Christian Guillou, SVP Region South Europe, tel. +33 6 86 49 72 05, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. +46 10 2095 026, eller e-mail: karin.wallstrom@gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari kl. 10.55.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 000 miljoner kronor och 5 700 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till banker, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.