Gunnebo AB

Gunnebos kapitalmarknadsdag flyttad till 13 november 2003

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 15:17 CEST

Gunnebos tidigare aviserade kapitalmarknadsdag i vår fabrik i franska Baldenheim (straxt utanför Strasbourg) är flyttad från den 12 till den 13 november.

Chartrat flyg kommer att lämna Stockholm, Bromma, cirka 8:30 den 13 november med beräknad återkomst till Bromma den 14 november cirka klockan 11.

Inbjudan med program, exakta tider samt kostnader kommer att distribueras inom kort.

För ytterligare information vänligen kontakta Janerik Dimming, Informations direktör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03 eller mobiltelefon 0705-83 68 03 eller via e-post janerik.dimming@gunnebo.se.

GUNNEBO AB (publ)
Information

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler.