Gunnebo AB

Gunnebos verksamhet 2005 - pro-forma

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:13 CEST

Från den 1 januari 2006 redovisar Gunnebokoncernen verksamheten i de fyra affärsenheterna Bank, Detaljhandel, Områdesskydd och Säker Förvaring. I denna press release redovisas pro-forma beräknade jämförelsetal för de fyra kvartalen 2005.

På torsdag, den 27 april 2006, utkommer Gunnebo AB med den första kvartalsrapporten för 2006, med redovisning per dessa fyra affärsenheter enligt bifogad bilaga.

Ny organisation från och med den 1 januari 2006
Gunnebo kommer under de närmaste åren att fokusera på säkerhetslösningar till
banker och detaljhandel samt till anläggningar och byggnader som särskilt
behöver skyddas mot intrång, till exempel flygplatser, hamnar, kraftverk,
ambassader och militära anläggningar.
Gunnebo är världsledande på högsäkerhetsklassade kassaskåpsprodukter också till
andra kunder än banker och detaljhandel och den ställningen ämnar bolaget
behålla och stärka.

För att sammanföra Gunnebos olika säkerhetslösningar i ett samlat utbud till
respektive kundkategori omorganiserades koncernen under slutet av 2005, och den
nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2006. Koncernens kunder betjänas
nu av ett Kundcenter per land där Gunnebo sedan tidigare har marknadsnärvaro
genom eget bolag. System- och produktutveckling, tillverkning och logistik leds
från sex Kompetenscenter. Dessa har även rollen som leverantör av
säkerhetssystem och produkter till Kundcentren. Kompetenscentren ansvarar även
för försäljning på de marknader där Gunnebo representeras av agenter och
distributörer.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00,
mobil: 0705-93 40 80, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil:
0705-83 68 03, eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Gunnebo security group has an annual turnover of MEUR 700 and 6 700 employees.
We are suppliers of integrated security solutions for bank, retail and sites in
need of high security protection. Our experience and presence makes your world
safer.