Rikskonserter

Gunnel Fagius fick Alice Tegnérmusikpriset

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2010 10:46 CEST

Gunnel Fagius, forskningssamordnare vid Körcentrum i Uppsala, har tilldelats årets Alice Tegnérmusikpris. Gunnel har i många år arbetat för en ökad kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom området barn och sång, och hon är tveklöst en auktoritet inom detta område i Sverige. Hennes arbete präglas av stort engagemang, av omsorg om barnets bästa och av respekt för barnets förmåga och kapacitet vilket gör henne till en värdig mottagare av ett pris i Alice Tegnérs anda.
Gunnel Fagius är utbildad musiklärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har kantorsexamen och fil mag i musikvetenskap. Hon arbetar sedan 2001 som forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum och som musikkonsulent för Svenska kyrkan på nationell nivå. Hon har tidigare arbetat som musiklärare och kyrkomusiker med särskilt intresse för barn och sång.
Med två böcker: Barn i kör – idéer och metoder för barnkörledare (1990) och Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit (2007) har hon velat samla kunskap om barns sjungande, inte bara praktiskt-metodiskt utan även med kunskaper från andra kunskapsområden av betydelse för barns sångliga utveckling.
Med sitt mångåriga arbete med sjungande barn och unga i den vanliga skolundervisningen, i skolkörer och kyrkliga barnkörer liksom med de utvalda barnen i musikklassverksamheten har Gunnel aldrig tvekat om betydelsen av att ge barn det allra bästa, förmedlat genom hennes egen lust till sång. Barns rätt till röst och sång handlar om att väcka sånglusten och förmedla det allra bästa av sånger, texter och melodier till ständigt nya generationer av barn.
Några tidigare utmärkelser:
Uppsala kommuns kulturstipendium 1996
Årets Barn och ungdomskörledare 1997
Madeleine Ugglas stipendium för musikpedagogiskt utvecklingsarbete 2004
Alice Tegnérmusikpriset delas ut till en eller flera personer, grupper eller föreningar som gjort betydande insatser för barns och ungdomars musik och musicerande. Priset är 25.000 kr och är instiftat av Commersen, Karlshamns kommun, Musik i Blekinge, Rikskonserter och Sparbanken i Karlshamn.

Tidigare pristagare:
1994 Georg Riedel
1996 Musik&Ungdom Väst
1998 Låt&Leklaget
2000 Gullan Bornemark
2002 Jon-Roar Björkvold
2004 Kerstin Andeby
2006 Ahmadu Jah
2008 Per Dunsö
Mer information:
Per Ekedahl, Rikskonserter, tel 08 407 16 25
E-post: per.ekedahl@rikskonserter.se