Centerpartiet

Gustav Andersson, ordförande för C-gay: - RFSL:s utredare borde gå vetenskaplig metodkurs!

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2006 13:25 CEST

- Det är bra att RFSL rankar riksdagsledamöter och partier. Men metoden verkar vara skräddarsydd för att gynna de partier som har medlemmar i RFSL:s styrelse. Att Folkpartiets HBT-motioner framför samma politik i 49 olika förslag som Centerpartiet gör på 24 kan inte innebära att Folkpartiet är dubbelt så bra som Centerpartiet. Det säger Gustav Andersson, ordföranden för Centerpartiets HBT-nätverk C-gay.

- Självklart ska engagerade och aktiva riksdagsledamöter premieras, men viktningen av passivt underskrivande av partimotioner känns orimligt hög i förhållande till de sakliga ställningstagandena i debatter och voteringar. Jag anser att Centerpartiet – som varit bland de första partierna att anamma nästan alla RFSL:s centrala krav – hade förtjänat en siffra som visar att partiet hör till HBT-fronten.

Följande metodfel gör att RFSL-enkäten slår snett:

1. Ledamöternas röstande viktas lågt med maximalt 16 poäng. Det medför att partiernas ställningstagande i centrala HBT-frågor får marginellt utslag i mätningen.
2. Det saknas någon värdering mellan kvantitet och kvalitet i riksdagsförslagen. Det innebär att om Centerpartiet hade omformulerat sina riksdagsförslag så att de blev fyrtionio – som i Folkpartiets motion - istället för tjugofyra så skulle det minskat differensen mellan c och fp med 23 poäng. Samtidigt skulle en rad riksdagsledamöter i som inte gjort något annat än att rutinmässigt underteckna motionen lyfta till RFSL:s tio i topp-lista. Detta utan några som helst politiska förändringar.
3. RFSL:s val av vad som är HBT-frågor är i vissa fall godtyckligt. Att ett borttagande av informationsplikten i smittskyddslagen generellt skulle gagna HBT-personers rättigheter är långsökt och svårt att bedöma. De partier som – till skillnad från Miljöpartiet – tog ställning mot förslaget, gjorde det för att hindra smittspridning. Det borde ligga både i heterosexuellas och HBT-personers intresse.

- Det är min förhoppning att RFSL i sina fortsatta kommentarer till sin under¬sökning är tydliga med att det finns fyra partier – Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – som vad gäller innehållet i HBT-politiken är likvärdiga. Annars sätter de sin trovärdighet som självständiga granskare på spel, avslutar Gustav Andersson.


För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Andersson på 0709-50 18 72.